Kontakt

Adres Biura

ul. Prosta 69,
00-838 Warszawa

Zadzwoń

(22) 444 10 20

Napisz

gcmb@gcmb.pl

GCMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, KRS 0000313094 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141503447, NIP 524-26-54-268, Kapitał  zakładowy Spółki: 50 000,00 zł, w całości wpłacony

Zostaw wiadomość

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych, kontaktu telefonicznego i mailowego. Czytaj całość o RODO »